פיתוח מקצועי בתחום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית

למדריכי תקשוב, לרכזים ולמורים מובילים: עדכון על אודות חידושים בנושא אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, שיעורים סינכרוניים, מאמרים עדכניים וכלים מעשיים שיסייעו לפיתוח ידע ומיומנויות חיוניות בעידן הדיגיטלי.
במטרה להעמיק את הידע בנושא האוריינות הטכנולוגית והדיגיטלית, ולחשוף את מובילי תכנית התקשוב למגוון כלי תיווך חיוניים לשילוב חדשני של טכנולוגיה בפדגוגיה, היחידה לאוריינות טכנולוגית ודיגיטלית באגף טכנולוגיות מידע יוזמת שיעורים מקוונים ומפרסמת מצגות, חוברות וכלים.שיעור מקוון בסדרת המפגשים לרכזי ולמדריכי התקשוב באוריינות טכנולוגית ודיגיטלית.
המפגש התמקד באוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית, בנושא - הגדרת הצורך במידע.
המחקר נערך בשנת 2013 על ידי ארגון IEA ובדק את רמת השליטה באוריינות מחשב ומידע לשם תפקוד יעיל בעידן הדיגיטלי. דוח המחקר כולל מסגרת מושגית, תיאורטית ומדידתית למונח אוריינות מחשב ומידע ואת תוצאות המחקר שנערך ב-21 מדינות בעולם. המחקר הבא ייערך בשנת 2018.

לפניכם המאגר המלא לפיתוח המקצועי בתחום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקטלוג החינוכי:

​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/03/2019
 ​
​​​​​​​