פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית

אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית היא שם כולל לאוסף מיומנויות וגופי ידע ספציפיים שכל אדם צריך לפתח על מנת להשתתף באופן פעיל בעולם עתיר טכנולוגיה.
מערכות החינוך בעולם ובארץ מפתחות לתלמידיהן אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בשני שלבים:


השלב הראשון
לפיתוח האוריינות הטכנולוגית והדיגיטלית הוא חיבור בין כל השותפים בתהליך החינוכי באמצעות יצירת שפה אחידה להובלה משותפת לקראת קידום האוריינות הטכנולוגית והדיגיטלית של כל הלומדים.

שפה אחידה הכוללת מיומנויות, גופי ידע ואף תכניות לפיתוחן תמצאו בחוברת שלפניכם:​


       חלקים מהחוברת מובאים בעמוד מסגרת מושגית​

​​​​​

השלב השני לפיתוח האוריינות הטכנולוגית והדיגיטלית הוא שילוב המיומנויות הדיגיטליות בתכניות הלימודים. 

 תוכנית להקניית א​וריינות דיגיט​לית לחטיבה העליונה​

לנוחותכם טבלאות מוכנות לתכנון שכבתי ובית ספרי, מצגות, שיעורים מקוונים וכלים פדגוגיים-טכנולוגיים ל​אנשי חינוך בנושא אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקטלוג החינוכי.


בטבלאות XSL שלפניכם כמה חוצצים. ארבעת החוצצים הראשונים שייכים לאוריינות טכנולוגיות התקשוב (התנהלות לימודית מקוונת, עריכת מידע מילולי וחזותי, טיפול במידע מחקרי). 
אחריהם מופיעות אוריינות מדיה, שיתופיות ותקשורת, אתיקה ומוגנות ואוריינות מידע​.

​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 31/03/2019
 ​
​​​​​​​