מתודות מרכזיות בקטלוג החינוכי

חלופות בהערכה בסביבה הדיגיטלית היא תוכנית המיושמת באמצעות שימוש במערכת לניהול למידה. מערכת דיגיטלית לניהול למידה מאפשרת ליישם פרקטיקות הוראה המפתחות אוריינות דיגיטלית, למידת חקר, כישורי לומד עצמאי, פתרון בעיות, למידה סביב פרויקטים ועוד.

למורים המיישמים את התוכנית בסביבות moodle הכנו תבניות גנריות מוכנות לעריכה. תבניות אלה כוללות דוגמאות רבות ותהליכים המיישמים מתודות נפוצות ומצליחות בלמידה.
מורים שבחרו ליישם חלופות בהערכה בסביבות Google classroom וסביבות 365 Office יכולים להשתמש בחומרים ובדוגמאות בקטלוג החינוכי.

            
                למידה מבוססת פרויקטים

 
          
              מטלת ביצוע
 
 ​​
            ​​​​​                      

                                חקר                                                  תלקיט (בקרוב)

            

              מטלת ביצוע בערבית (בקרוב)


​​​​
תאריך עדכון: 08/11/2018
 ​
​​​​​​​