תהליך רכישת אמצעי קצה לתלמידים

רכישת אמצעי קצה (מחשב נייד או מחשב לוח), בבתי ספר המשתתפים בתכנית התקשוב בגישת מחשוב ענן 

במסגרת הטמעת ה"תכנית הלאומית ללמידה משמעותית" מקדם משרד החינוך תהליכי הוראה-למידה ומזמן התנסות בתפקודי לומד התואמים את אתגרי המאה ה-21. 
כחלק מהתכנית הכוללת הושקה תכנית תקשוב חדשה בגישת מחשוב ענן, ומטרתה להתאים את ההוראה והלמידה למאה ה-21 תוך כדי פריצת גבולות הכיתה ויציאה אל מעגלי למידה קהילתיים, ארציים וגלובליים.


תכנית תקשוב חדשה בגישת מחשוב ענן

התכנית שמה דגש על אוריינות דיגיטלית, פועלת לקידום תפקודי לומד ומציעה שימוש רחב ומושכל בחומרי הוראה ולמידה. התכנית כוללת מערכי שיעור מתוקשבים, ספרים דיגיטליים, הרצאות מומחים, מאגרים פתוחים ועוד. 
כחלק מתכנית התקשוב הלאומית בגישת מחשוב ענן, ישנם 200 בתי ספר בדגם מתקדם שבהם תלמידים משכבת גיל אחת או מכמה שכבות גיל מגיעים אל בית הספר עם אמצעי קצה (מחשב נייד או מחשב לוח), ובאמצעותם משתמשים בספרים ותכנים דיגיטליים. 


הנחיות להשתתפות בתי ספר בתכנית התקשוב בדגם הפעלה מתקדם

בתי ספר המשתתפים בדגם הפעלה מתקדם בתכנית התקשוב בגישת מחשוב ענן מתבקשים לוודא את מימושם של הסעיפים הבאים: 
  1. ​שותפות: מפקח משרד החינוך ונציגות המורים הבית ספרית שותפים למהלך. 
  2. קבלת מידע: ציבור ההורים המשתתף בתכנית קיבל את כל המידע הרלוונטי על אודות התכנית ועל אודות החלטת בית הספר באשר להצטיידות (בין שינחה את ההורים איזה דגם מומלץ לרכוש, ובין שירכוש במרוכז או שיותיר בידי כל הורה את הבחירה). 
  3. הסכמת הורים: ניתנה הסכמה בכתב של 70% לפחות מהורי התלמידים בכיתה המשתתפת בתכנית (באמצעות הספח המצורף). 
  4. למידה שוויונית: מנהל בית הספר נקט אמצעים שיבטיחו רכישת אמצעי קצה לאלה שידם אינה משגת כמו גם שיועמדו אמצעי קצה לרשות התלמידים שהוריהם לא נתנו את הסכמתם. בתי הספר הנמצאים בתכנית זו מקבלים ממשרד החינוך מענק לצורך עזרה בהצטיידות ראשונה. בית הספר יכול להשתמש בסכום זה, בלחקו או בכולו, בכל דרך שתסייע לרכוש אמצעי קצה: לתלמידים שידם אינה משגת, לתת הנחה לכלל ההורים ברכישה מרוכזת או לרכוש אמצעי קצה שיהיו בבעלות בית הספר וישמשו את התלמידים. 
  5. היבטים בריאותיים ובטיחותיים: מומשו ההנחיות ביחס להשלכות בריאותיות ובטיחותיות כפי שהוגדרו בחוזר מנכ"ל תשע"ג/10/(ג) הוראות סעיף 3.6-11​.

הנחיות כלליות  לכלל בתי הספר

  1. ​ההנחיות שלעיל חלות על כל מוסדות החינוך שמפעילים או מבקשים להפעיל למידה באמצעות אמצעי קצה.
  2. כל רשות מקומית שמעוניינת לעבור ללמידה באמצעות אמצעי קצה לכל תלמיד - עליה לוודא שניתנה הסכמה בכתב של 70% לפחות מהורי התלמידים המשתתפים בתכנית, להעמיד תקציב בעבור אלה שידם אינה משגת וכמו כן לוודא שיש בבית הספר אמצעי קצה זמינים לשימוש התלמידים שהוריהם לא נתנו הסכמתם להשתתפות בתוכנית. בעניין זה יצוין כי יש להעמיד את אמצעי הקצה בעבור התלמידים הרלוונטיים לאורך כל שעות היום בכל השיעורים הנדרשים. 
  3. במידה אם ישנם סעיפים שטרם בוצעו, יש לפעול לביצועם בהקדם. 

מכתב להורים בנושא אמצעי קצה - לחצו כאן להורדה
 

תאריך עדכון: 17/08/2016
 ​
​​​​​​​