שאלות ותשובות לקול קורא 10920


שאלות ותשובות נפוצות - קול קורא 10920
 לתקצוב בעלויות עבור הפעלת תוכנית התקשוב החדשה בבתי ספר בשנת הלימודים תש"פ.שאלה : האם בית ספר יכול להגיש בקשה באופן עצמאי?
תשובה: תהליך הגשת הבקשות נעשה במקביל ובשיתוף פעולה בין הרשות/בעלות ומנהל בית הספר. 

שאלה: האם בית ספר שהגיש בקשה בקולות קוראים קודמים ולא זכה יכול להגיש בקשה חדשה? אם כן, האם עליו להגיש טפסים מחדש?
תשובה: בתי ספר שהגישו בקשה בקולות קוראים בשנים עברו ולא נבחרו רשאים להגיש בקשה לקול קורא זה.
 בקשה שלא אושרה כאילו אינה קיימת ולכן יש להגיש בקשה חדשה.

שאלה: על אלו בתי ספר רשאיות בעלויות להגיש בקשה?
תשובה: בעלויות רשאיות להגיש בקשה בתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע בחינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי אשר טרם שולבו בתכנית התקשוב הלאומית בשנים עברו.

שאלה: האם מרכיב טכנאי בית ספרי ומרכיב תחזוקת מחשבים מתוקצבים במסגרת התכנית? 
תשובה: מרכיב טכנאי בית ספרי מתוקצב בחט"ע במסגרת שכ"ל (עיוני ו/או טכנולוגי) ולכן לא מתוקצב. 
מרכיב התחזוקה לא נכלל בסל שרותי התמיכה המתוקצבים. שני אלו הינם באחריות הבעלות אשר התחייבה לבצעם ולהפעילם כתנאי סף להצטרפות לתכנית. בכוונתנו לבדוק ששני אלו מתקיימים בהמשך. 

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על התכנית אשר פורסמה, קריטריונים, קול קורא ופרטים נוספים לגבי תכני התכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי ואשר כולל גם מידע על התכניות הפדגוגיות הכלולות בתכנית זו. כל אלו בקישור זה

שאלה: מהי המשמעות של תמיכה פדגוגית להדרכה והשתלמויות? האם כספי הרשות יממנו את ההדרכה? 
תשובה: תמיכה פדגוגית היא ההדרכה הפדגוגית הניתנת לבתי הספר על ידי מדריכים, מטמיעים. מרכיבים אלו יופעלו ישירות על ידי המשרד באמצעות ספקים ובמימונו. 

השתלמויות ניתנות במסגרת הסכם אופק חדש ועוז לתמורה.

השתלמויות לבעלי תפקידים(רכז תקשוב) יופעלו בכל מחוז על ידי מפקח התקשוב. 

שאלה: האם יש הקצאה למחוזות למס' בתי ספר שיתקבלו לתכנית?
תשובה: כן. קיימת הקצאה על פי התקציב אשר יעמוד לטובת הנושא ועל פי מספר הבקשות התקינות אשר הוגשו במערכת המרכבה בכל מחוז (לפי חלוקה למחוזות תכנית התקשוב).

שאלה: האם יוקצה לבתי הספר תפקיד של רכז תקשוב כמו בקול קורא לבתי הספר היסודיים ולחט"ב?
תשובה תפקיד רכז תקשוב יוקצה לבתי ספר יסודיים וחט"ב בלבד.

 באחריות מנהלת בית הספר למנות בעל תפקיד בהתאם לקריטריונים והגדרת תפקיד המופיעים בענן החינוכי.

שאלה: כמה שעות פיתוח מקצועי מחוייב כל מורה בבית הספר במסגרת התכנית בשנה הראשונה?
תשובה: כל מורה מחויב ל- 30 שעות השתלמות משולבת תקשוב בשנה הראשונה.

שאלה: אחד ממרכיבי החבילה הוא 80% מכיתות האם מתוקשבות (מחשב נייח / נייד+ מקרן + חיבור לרשת) – לפי 16 כיתות אם בממוצע. מה קורה אם כל כיתות בית הספר מצויידות? האם ניתן להעביר את הכסף מתחום זה לתחום אחר? 
תשובה: ניוד תקציב אך ורק לפי צרכים מוכחים יוכל להתבצע רק בין תקציבי התמיכה להצטיידות על פי תאום ואישור המשרד ומוקד הבקרה וכפי שיפורט בחוברת ההנחיות אשר תפורסם בהמשך.

שאלה: האם תהיה הקצאה לספרים ולתכנים דיגיטליים?
תשובה: בתי ספר שיבחרו יקבלו תקצוב לספרים ולתכנים דיגיטליים.

שאלה: האם בית הספר יקבל הדרכה ממדריך תקשוב?
תשובה: כן, במסגרת הקריטריונים בקול קורא זה יקבל בית הספר הדרכה פרטנית על פי הצורך.

שאלה: האם יש הקצאה לרכישת מערכת LMS לבית הספר?
תשובה: במסגרת הקריטריונים בקול קורא זה אין תקציב לנושא זה. בתי ספר שיהיו מעוניינים במערכת לניהול למידה יוכלו לפנות למפקח התקשוב במחוז לעזרה.

שאלה: האם יש הקצאה במסגרת תקציב זה לכלי ניהול פדגוגי ובניית מערכת שעות?
תשובה: במסגרת הקריטריונים בקול קורא זה אין תקציב לנושא זה.
בקרוב יפורסם מכרז שבו תינתן אפשרות לבתי ספר לבחור תכנה לניהול פדגוגי ובניית מערכת שעות במימון המשרד.

שאלה: האם משרד החינוך יעמיד מערכת לביצוע הערכה חלופית מתוקשבת?
תשובה: כן. במסגרת רפורמת בחינות הבגרות (70% / 30%) משרד החינוך, מקיים סביבה דיגיטלית גנרית (ב-Moodle) שתכלול מבחר מתודות להערכה חלופית כגון: מטלות ביצוע, עבודת חקר, למידה מבוססת פרויקטים (PBL), מיזם כתיבה ותלקיט דיגטלי.

שאלה: האם בתי הספר  בחט"ע ידרשו לביצוע בחינות בגרות מתוקשבות?
תשובה: משרד החינוך החל בשנה"ל תשנ"ט בתהליך של פיתוח והפעלה של בחינות בגרות מתוקשבות בנתיב הטכנולוגי ובנתיב העיוני. החל משנה"ל תש"ף בתי הספר ישאפו לשלב את התקשוב בתהליכי ההערכה. בכל שנה יתווסף מקצוע שבו התלמידים ייבחנו במבחני בגרות מתוקשבים

שאלה: איזה ציוד קצה לתלמידים כדאי להעדיף לרכוש?
תשובה: ניתן לרכוש מחשבים ניידים או טאבלטים בהתאם לשיקול דעת פדגוגי של צוות בית הספר . טאבלטים זולים יותר אך הבלאי שלהם גבוה הרבה  יותר וקשה לכתוב עליהם מסמכים ארוכים . יש לקחת מרכיבים אלו בחשבון. 

שאלה: מה המדיניות לגבי עגלת הטענה? 
תשובה: ממליצים בחום לרכוש כזו על מנת שתאפשר הטענה מרכזית, שיטתית ומסודרת של כל אמצעי  הקצה בבית הספר.

תאריך עדכון: 19/06/2019
 ​
​​​​​​​