שאלות נפוצות בנושא היערכות ויישום דגם מתקדם BYODמהם היתרונות הפדגוגיים בתהליכי הוראה-למידה בדגם מתקדם BYOD?
החדשנות הטכנולוגית-פדגוגית שבבסיס הדגם המתקדם (BYOD) מותאמת אישית ללומד, מכוונת להעצים את הלמידה המשמעותית ולפתח לומדים עצמאיים, העתידים ל​הפוך ל"אזרחים דיגיטליים" של העולם המתקדם ולתפקד באופן מיטבי במאה ה-21. ראו מידע על מטרת ​הדגם המתקדם ומידע על יתרונות יישום הדגם המתקדם בבית הספר.
היכן ניתן למצוא מידע על יישום דגם למידה בבתי ספר בארץ ובעולם?
וכן ב- אנחנו כבר על המפה – BYOD על בתי ספר בארץ.

האם חייבים לקנות מחשבים ניידים או טאבלטים? 
אמצעי הקצה ליישום דגם מתקדם ייבחר על ידי בית הספר: מחשב נייד או טאבלט.
בנוסף תיבחר גם מערכת ההפעלה באמצעי הקצה: Windows ,iOS או Android.
חשוב לבדוק את התאמת אמצעי הקצה ומערכת ההפעלה לספרים הדיגיטליים ולסביבות התוכן שנבחרו בשכבות הגיל שבהן תיושם התכנית.

האם רכישת אמצעי הקצה צריכה להתבצע מתוך רשימה כלשהי של ספקים או שזה נתון לבחירה חופשית?
הרכישה אמורה להתבצע מתוך מכרזים ייעודיים קיימים לנושא - מכרז מפעל הפיס, מכרז החברה למשק וכלכלה (משכל) או מכרז מאושר קיים אחר ברשות/בעלות - אשר יאפשרו לרכוש את הדגם המתאים שייבחר על ידי בית הספר.

האם ניתן לדרוש מהטכנאי לתקן מחשב אישי של תלמיד? 
לא, התיקון באחריות הורי התלמיד ובהתאם להסכם הביטוח והשירות שגובש עם ועד ההורים ו/או הרשות. 

למי לפנות למענה נוסף בנושא תוכן דיגיטלי?
לאחר קריאה מעמיקה של כל המידע המקושר והכתוב לעיל והמפורט באתר הענן החינוכי, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 03-9298112 או למפקחים / מדריכים מרכזים במחוזות.  

באילו כיתות ניתן ליישם את הדגם המתקדם BYOD?
כיתות ד ומעלה וזאת בשל מגבלת השעות בכיתות א-ג,​ ראו פירוט בחוזר מנכ"ל 3.6-12 שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה​.  
 
מה הם אחוזי הסכמת ההורים הנדרשים ליישום מודל דגם מתקדם BYOD?
הסכמה של לפחות 70% מההורים בכתב, בכל כיתה בה מיושם דגם למידה מתקדם. 

כיצד בית ספר קובע לגבי תלמידים שידם אינה משגת לרכוש אמצעי קצה?
בית הספר והרשות יגדירו את הסף הנדרש והקריטריונים לתלמידים שידם אינם משגת ואת סכום המלגה.
הקריטריונים למיון הם בהתאם לאוכלוסיית התלמידים בבית הספר ולאפשרויות מימון נוספות של הרשות ובית הספר.

מה קורה במקרה של אובדן, גניבה או נזק מבחינת הביטוח?
במקרה שאמצעי הקצה של בית הספר ולא של התלמיד, יש להכין הסדר משפטי עם ההורים למקרה של נזק.
במקרה שאמצעי הקצה של התלמיד – אחריות הביטוח בידי הוריו.


כיצד ניתן לשמור על אמצעי הקצה במהלך שעות הלימודים בבית הספר?
בית ספר יקבע נהלים לשמירה ולאחסון של אמצעי הקצה, כמו לוקרים, נעילת הכיתות בהפסקות או בזמן יציאה לאירוע ועוד. 

אם תלמיד הגיע עם אמצעי קצה ללא סוללה טעונה או במקרה שבאמצע יום הלימודים התרוקנה לו הסוללה, כיצד תתבצע הלמידה?
תלמיד צריך להגיע עם סוללה טעונה מביתו. בית הספר ינסח כללי התנהגות ואכיפה בנושא זה. אם בית ספר רוצה לאפשר טעינה של אמצעי קצה, עליו לבצע זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך בחוזרי מנכ"ל.
אם מחשב מושבת במשך כמה ימים בשל תיקונים, לתלמיד לא יהיה אמצעי קצה ללמידה.
בית הספר צריך להציע חלופה לחומרי הלמידה של התלמיד, דיגיטלי או לא דיגיטלי.

כיצד נוהגים במקרה שתלמיד העלה לאמצעי הקצה מידע או תמונות שאינם ראויים או תוכנות בעייתיות?
בית הספר ינסח כללי התנהגות ואכיפה בכל נושא של אתיקה ושימוש באמצעי הקצה ובמידע. 

האם אמצעי הקצה נשאר אצל התלמידים בסוף שנה או חוזר לבית הספר (כולל חופשות ארוכות במהלך השנה)?
אמצעי קצה שנרכש על ידי הרשות/הבעלות יוחזר לבית הספר בסוף שנת הלימודים. 
אמצעי קצה השייך לתלמיד ובאחריותו יישאר ברשות התלמיד במהלך החופשות.

האם ניתן לאפשר לתלמידים להביא אמצעי קצה אישיים מביתם?
אפשרות זו קיימת ונתונה להחלטת הצוות בבית הספר וכן, האם להגביל או שלא להגביל בסוג אמצעי הקצה ו/או במערכת ההפעלה.

למי לפנות למענה בנושא ספרים דיגיטליים, מחירים, תקנות של הספק, בעיות עם ספרים דיגיטליים?
ניתן לפנות למר סמי קפלן, מנהל אגף תשתיות במינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך. בכל פנייה יש לציין את הפרטים הבאים:
  1. ​שם בית ספר, רשות ומחוז.
  2. איש קשר: שם מלא, תפקיד, דוא״ל וטלפון נייד.
  3. פרטי הספר הדיגיטלי (שם, מו״ל ושכבת גיל).
לפני הפנייה חשוב לוודא שספר הלימוד נמצא בקטלוג הספרים המאושרים של משרד החינוך.

למי ניתן לפנות בשאלות נוספות בנושאים של הצטיידות ותחזוקה?
לאחר קריאה מעמיקה של כל המידע המפורסם בנושא זה בענן החינוכי, בעניין הצטיידות ותכנית התקשוב, ניתן לפנות למר עידן עזאני, רפרנט התכנית במוקד הבקרה בדוא"ל: idana@taldor.co.il טל' 03-7762943.
בעניין תחזוקה ניתן לפנות לגב' דניאל סנקר, רפרנטית לנושא במוקד הבקרה, בדוא"ל: danielles@taldor.co.il טל' 03-7762935.


מי אחראי להרחבת תשתיות האינטרנט בבתי הספר? לדוגמה בית ספר שיש בו אינטרנט במבנה אחד ובמבנה אחר אין. האם הרשות מחויבת להתקין את התשתיות?
כן, האחריות  לתשתיות היא על בעלות בית הספר (או רשות מקומית). 
קיימת אפשרות מצומצמת לעזור במקרים של חיווט, ולכן כדאי ומומלץ להתייעץ במשרד עם מר נטף ענבר, יועץ לאבטחת מידע, בדוא"ל: ranni@education.gov.il  טל': 02-5602427.

מי איש הקשר ופרטי התקשרות במשרד לשאלות בנושא קרינה?
כל המידע מפורסם בענן החינוכי ב"השלכות בריאותיות". אם קיימות שאלות נוספות ניתן לפנות למר סמי קפלן בדוא"ל: sammyca@education.gov.il.
בשאלות לגבי בדיקות ויישום ניתן לפנות לדניאל סנקר, רפרנטית במוקד הבקרה, בדוא"ל: danielles@taldor.co.il טל' 7762935- 03.

 
בכל שאלה נוספת או הבהרה ניתן לפנות למוקד תמיכה דרך פורטל הענן החינוכי
או בטל' 03-6906600.

​​​​
תאריך עדכון: 07/09/2016
 ​
​​​​​​​