אוריינות טכנולוגיות התקשוב – שימוש מושכל בכלים דיגיטליים

אוריינות טכנולוגיות התקשוב מתבטאת ביכולת להשתמש באופן מושכל ומגוון באמצעים דיגיטליים ללמידה, לעבודה ולחיים כאזרח דיגיטלי. 

אזרח דיגיטלי מיומן מסוגל לפתור בעיות בסביבה דיגיטלית, לנצל את היתרונות של הכלים הדיגיטליים ואף לגלות מודעות לסכנות ולמגבלות הכלים הללו. אוריינות זו היא תנאי לאזרחות דיגיטלית במאה ה-21.
​​
תאריך עדכון: 08/07/2018
 ​
​​​​​​​