שיתופיות בסביבה הדיגיטלית -  ייסוד שותפויות בין-תרבותיות באמצעות הכלים הדיגיטליים

שיתופיות בסביבה דיגיטלית מתבטאת ביכולת לשתף פעולה עם שותפים רחוקים באמצעות שליטה בכלים ייעודיים מגוונים המפשטים ביצוע מטלות כתיבה משותפת (לדוגמה :בלוג, ויקי, online office). 

עבודה שיתופית מיטבית תלויה ביכולת לייסד יחסים עם שותפים פוטנציאליים בקלות, לאתר בעלי עניין ומטרות משותפות וליצור קשר עמם- כל זאת באמצעות שימוש מגוון במערכות תקשורת חברתית בסביבה דיגיטלית. שליטה במיומנויות יצירה, פיתוח ותחזוקה של יחסי עבודה משותפים בסביבה המקוונת היא הכרחית בעולם העבודה הגלובאלי.


תאריך עדכון: 08/07/2018
 ​
​​​​​​​