לוח שיתופיות בסביבה דיגיטלית - חט"ב

לוח 8: שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית בסביבה הדיגיטלית. יכולת לכתוב ולעבד מידע עם עמיתים במסמכים משותפים, לתקשר עם שותפים בסביבה דיגיטלית.


תגיות לחיפוש פעילויות לפיתוח אוריינות זו בקטלוג החינוכי:
שימוש ברשת חברתית, הכרת מידע ביישומים שיתופיים, עריכת מידע ביישומים שיתופיים, ניהול מידע ברשת שיתופית.


כיתות ז'-ט' (שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית)

הכרת כלים לשיתוף במידע ובידע וקבצים, כגון בלוג, ויקי.  

ניהול הכלים  הנבחרים – כתיבה, עיצוב, שיתוף,  מתן הרשאות, תיוג, ניהול שיח. 

הבנת משמעות הדואר האלקטרוני ככלי לתקשורת.

התנהלות נבונה בדואר אלקטרוני – הפעלת שיקול דעת בניסוח ההודעה, בבחירת הנמענים, בהגדרת נושא ההודעה ובהוספת קבצים מצורפים וכדומה.

עריכה משותפת של מידע ביישומים מגוונים – מפות חשיבה משותפות, לוחות איסוף מידע חזותיים משותפים, בלוגים משותפים ועוד.

עיצוב מידע ומעקב אחרי גרסאות המסמכים המשותפים. 

הכרת סוגים של רשתות חברתיות המיועדות לכלל הציבור – מהות, מבנה, סוגי דפים, ממשקי הרשת; הכרת תנאי השימוש של כלים ושירותים שיתופיים והשלכותיהם על המשתמש והמידע שהוא משתף; הרשמה, בחירת שם משתמש, שימוש בסיסמה, הגדרת פרטיות, הגדרת רמות שיתוף והרשאות עריכה, הגדרת סטטוס זמינות, ניטור הודעות על פי בחירה; בניית פרופיל, יצירת זהות מקוונת וניהול מוניטין (בחירת תמונה, הגדרת תחומי עניין).

התנהלות ברשת חברתית – הכרת תנאי השימוש של רשתות חברתיות והקפדה עליהם. 

הכרת משמעות התכתבות בקבוצה – רלוונטיות לנושא הקבוצתי, הימנעות מהערות אישיות; צמצום הודעות ותגובות להכרחי; שימוש בהודעה פרטית ולא בקבוצה.  

"בניית זהות דיגיטלית" מוגנת ברשת חברתית – הרשמה, בחירת שם משתמש, שימוש בסיסמה, הגדרת פרטיות, הגדרת רמות שיתוף והרשאות עריכה, הגדרת סטטוס זמינות, ניטור הודעות על פי בחירה; בניית פרופיל, יצירת זהות מקוונת וניהול מוניטין (בחירת תמונה, הגדרת תחומי עניין); הוספת מעגלי חברים, יצירת קבוצות, הגדרת מעקב.


תאריך עדכון: 15/08/2018
 ​
​​​​​​​