לוח שיתופיות בסביבה דיגיטלית - יסודי

לוח מיומנויות ליישום שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית בסביבה הדיגיטלית.

לוח 8: שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית בסביבה הדיגיטלית. יכולת לכתוב ולעבד מידע עם עמיתים במסמכים משותפים, לתקשר עם שותפים בסביבה דיגיטלית.תגיות לחיפוש פעילויות לפיתוח אוריינות זו בקטלוג החינוכי:
שימוש ברשת חברתית, הכרת מידע ביישומים שיתופיים, עריכת מידע ביישומים שיתופיים, ניהול מידע ברשת שיתופית.


כיתות א-ב (שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית)

מוכנות לשתף מידע ולהשתתף בשיח הדן במידע (מידע מילולי או תמונות).


כיתות ג-ד (שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית)

השתתפות בשיח מקוון – כתיבה בשפה ברורה המותאמת למדיום התקשורתי (לדוגמה – קיימות סביבות שבהן מקובל להוסיף תמונות), מתן כבוד לשותפים, הצגת התעניינות בדברי אחרים באמצעות תגובה ממוקדת למה שכתבו. 

התנהלות בכלים שיתופיים באופן אתי ומכבד עם שמירה על הפרטיות של השותפים ושמירה על נורמות המכבדות את תרומת החברים לקבוצה (סיעור מוחות, מיפוי מושגים ואִשכול באופן קבוצתי וכדומה)


כיתות ה'-ו' (שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית).

השתתפות בשיח מקוון – הכרת כללי ניסוח וסגנון הולם, משוב מקדם, התאמת המסרים להקשר, תרומה עניינית לנושא ודגש על מגוון דעות ונקודות מבט.

הבנת משמעות הדואר האלקטרוני ככלי לתקשורת.

התנהלות נבונה בדואר אלקטרוני – הפעלת שיקול דעת בניסוח ההודעה, בבחירת הנמענים, בהגדרת נושא ההודעה ובהוספת קבצים מצורפים וכדומה.

התנהלות במסמכים שיתופיים ב"ענן" – שיתוף ברמות שונות, התנהלות מכבדת במרחב השיתופי, התייחסות לרעיונות ותכנים של שותפים לטובת פיתוח תוצר שיתופי.

התנהלות ערכית ברשת חברתית – שימוש ברשת חברתית מותאמת לגיל לצורכי למידה באישור בית הספר;  בניית פרופיל, יצירת זהות מקוונת וניהול מוניטין; הוספת חבר, יצירת קבוצה.

​​​
תאריך עדכון: 15/08/2018
 ​
​​​​​​​