תכנית עבודה בית ספרית המשלבת תקשוב לשנת הלימודים תשע"ח

 ​בהמשך למפגש הלמידה שהתקיים בתאריך 25.4.17 (מצגת המפגש) לפניכם מסמך הנחיות למילוי שאלון תכנית עבודה בית ספרית המשלבת תקשוב לשנת הלימודים תשע"ח והוא מהווה ציר מארגן לבניית תכנית העבודה בתחום. 


לשם הכרות עם התכנים, מסגרות ההפעלה והמידע החיוני אשר יסייע לך בבניית תכנית עבודה מיטבית אנו ממליצים לקרוא את מסמך ההנחיות טרם מילוי השאלון.


נבקשך לסיים את מילוי השאלון עד לתאריך 30/6/17.תמיכה


קבצים מצורפיםקובץ אקסל, בכל גיליון/לשונית יש ייצוג של אחת מתכניות התקשוב המקדמות פרקטיקת הל"ה מתוקשבת. קובץ זה כולל את רשימת הפעולות המומלצות לביצוע לשם היערכות והפעלת כל תכנית בבית ספר. 


יש להעביר את הקישור למיפוי ידע של המורים בתחום התקשוב בהתאם לקישור המחוזי המצורף בטבלה:

 קישור לשאלון מיפוי ידע מורים לפי מחוזות:
 
 

​​​​יש לסיים את המילוי השאלונים עד לתאריך 30.6.17תאריך עדכון: 08/06/2017
 ​
​​​​​​​