תכנית ספרים דיגיטליים

מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע בהובלה של אגף טכנולוגיות מידע ובשיתוף המינהל הפדגוגי, המזכירות הפדגוגית ומינהל עובדי הוראה משקיעים מאמצים רבים על מנת להכין את בוגרי מערכת החינוך הישראלית להתמודדות עם האתגרים אשר מזמנים עולם העבודה והאקדמיה בעידן הדיגיטלי. מגמת האגף היא לעודד שימוש בספרים דיגיטליים כסביבת למידה חדשנית ומגוונת המאפשרת תכנון וארגון תהליכי הוראה ולמידה השונים באופן מהותי מן התהליכים אשר מזמן הספר המודפס.
תכנית התקשוב "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"א. כיום, בתום ארבע שנים, ניתן לזהות התקדמות משמעותית בבתי ספר רבים אשר בהם הפך התקשוב להיות חלק בלתי נפרד משגרת תהליכי ההוראה, הלמידה והניהול הבית ספרי. ב-200 בתי ספר מוטמעת פדגוגיה חדשנית בכל מערכות הניהול והלמידה, ומשולבים ספרים דיגיטליים התורמים לטיפוחו של לומד עצמאי העושה שימוש מושכל באמצעים טכנולוגיים המותאמים לצרכיו. 
הספרים הדיגיטליים מאפשרים חוויית למידה ייחודית, עשירה ומועצמת טכנולוגית המעודדת חקר, שיתופיות, מעורבות פעילה והגברת המוטיבציה והעניין. בנוסף על כך, מזמנים הספרים הדיגיטליים פיתוח חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית, בקרה, מעקב ומשוב בזמן אמת, עדכון תמידי של מידע, ואף התאמות לקבוצות לומדים הטרוגניות.


קידום השימוש בספרים דיגיטליים 
מגמת האגף היא לעודד שימוש בספרים דיגיטליים כסביבת למידה חדשנית ומגוונת המאפשרת תכנון וארגון תהליכי הוראה ולמידה השונים באופן מהותי מן התהליכים אשר מזמן הספר המודפס. המעבר מטכנולוגיית הדפוס בת מאות השנים לטכנולוגיית המידע והאינטרנט היווה עבור האגף הזדמנות לבחינה ביקורתית של פרדיגמות קיימות ולפיתוחם של  מגוון תהליכים המיועדים לעודד התנסויות למידה משמעותיות.
בשנת הלימודים תשע"ו ימשיכו בתי הספר בתכנית התקשוב לשלב ספרים דיגיטליים בתהליכי ההוראה-למידה, ויהפכו לארגונים מתוקשבים העומדים בחזית הקדמה הטכנולוגית. בתי ספר עשויים לבחור במגוון דרכים להטמעתם של תהליכי למידה דיגיטלית. עם זאת, אין ספק שרוח גבית ממטה המשרד והפיקוח היא מרכיב חיוני להצלחת אתגר זה. 

להלן פירוט התהליכים אשר יזם אגף טכנולוגיות מידע על מנת להגביר את יעילות הטמעת התכנית:
 • תכנית להטמעת ספרים דיגיטליים - התכנית נכתבה בשיתוף פעולה של המינהל הפדגוגי, המזכירות הפדגוגית ומינהל עובדי הוראה.
 • נהלים לאישור חומרי למידה דיגיטליים - הנהלים פורסמו והופצו על ידי אנשי האגף. 
 • אתר מלווה למורים המשלבים ספרים דיגיטליים - פותח ביוזמת אגף טכנולוגיות מידע. 
 • פרסום הספרים הדיגיטליים בענן החינוכי - כל המידע בנושא הספרים הדיגיטליים בבתי הספר מפורסם באופן שוטף בענן החינוכי. 
 • פרסום הספרים הדיגיטליים בקטלוג החינוכי - בקטלוג החינוכי פורטו ספרי הלימוד המונגשים לתלמיד באמצעים דיגיטליים, כולל המאפיינים העיקריים של כל ספר, כך שאפשר לסנן לפי תחום דעת, שכבת גיל, שפה, ספק, בתשלום/חינם, ועוד. 
  • הרחבת היצע הספרים - הושקעו מאמצים רבים כדי להרחיב את היצע הספרים בבעלות משרד החינוך אשר יסופקו חינם לבתי הספר. 
  • קורסים מקוונים למורי מורים ולמדריכים בנושא למידה ניידת פותחו על ידי צוות האגף. 
  • מפגשי חשיפה במכללות להוראה - צוות הספרים הדיגיטליים של אגף טכנולוגיות מידע עורך מפגשים לחשיפת תכנית הספרים הדיגיטליים במכללות להוראה. 
  • סיורים בבתי ספר - במסגרת סיורים בבתי הספר של צוות האגף, מתקיימות פעילויות במטרה לבצע למידה וחשיבה ליישום אפקטיבי של למידה באמצעות הספרים הדיגיטליים.
  • מפגשים עם רכזי תקשוב ומדריכי תקשוב -  במסגרת מפגשים פיזיים וסינכרוניים שעורך צוות האגף מתקבל משוב מן הנעשה בשטח, ונדונו סוגיות שונות בהקשר לתהליך הטמעת תכנית הספרים הדיגיטליים.

  ​להרחבה על אודות תכנית ספרים דיגיטליים

   
  ​​
  תאריך עדכון: 05/01/2016
   ​
  ​​​​​​​