תכנית להטמעת דגם למידה BYOD

בשנת הלימודים תשע"ה יצא מינהל אגף טכנולוגיות מידע בתכנית תקשוב שמטרתה לספק מענה למגוון השינויים החלים ללא הרף במציאות החינוכית הדינמית. עיקר התכנית הטמעת דגם למידה BYOD  ("הבא את המכשיר שלך" - Bring Your Own Device). בתכנית זו נבחרו 200 בתי ספר מתוך 1,800 בתי ספר, בהם הניח האגף את התשתיות הדרושות על מנת לסייע להפיכתם של בתי ספר אלה לארגונים מתוקשבים. 

 
 

בתי הספר מיישמים דגם למידה מתקדם ביותר בהתאם למודלים הרווחים בעולם המערבי BYOD - Bring Your Own Device ("הבא את המכשיר שלך"). החדשנות הטכנולוגית-פדגוגית שבבסיס דגם למידה זה מאפשרת התאמה אישית לכל תלמיד, והיא מכוונת להעצים תהליכי למידה משמעותית ולפתח לומדים עצמאיים, העתידים להפוך ל"אזרחים דיגיטליים" המתפקדים באופן מיטבי במאה ה-21. במסגרת הדגם לכל תלמיד מכשיר אישי צמוד המלווה אותו במהלך שעות הלימוד בבית הספר ואף במהלך לימודיו מחוץ לשעות בית הספר. למידה מסוג זה היא אישית, אינטראקטיבית ומזמנת התנסויות חווייתיות, מעניינות ומשמעותיות. המכשירים האישיים מאפשרים למידה בכל זמן ובכל מקום – חזון אשר לא ניתן היה להגשים בתקופה שקדמה לעידן הדיגיטלי. למידה באמצעות המכשירים האישיים מתמקדת בהבניית ידע אישי ושיתופי בסביבה אותנטית, הקשורה לעולמם של הלומדים, מאפשרת מתן ביטוי לסקרנותם הטבעית ומטפחת חשיבה מסדר גבוה ויצירתיות. המכשיר האישי משמש להגברת הנגישות למידע לימודי, לשיתוף מידע לימודי עם אחרים, לשיח עמיתים פורה ולתקשורת יעילה לצורכי לימוד עם מורה או עם קבוצת הלמידה. 


קידום השימוש בדגם BYOD 
צוות אגף טכנולוגיות מידע של משרד החינוך אחראי להטמעת דגם BYOD בבתי הספר ומתן מענה שוטף מכל הבחינות: 
  • שירות תמיכה - צוות האגף נותן מענה לצוותים מובילים בבתי הספר על ידי מוקד תמיכה בענן החינוכי. 
  • מענה על שאלות - מתן תמיכה באמצעות שאלות ותשובות נפוצות בענן החינוכי.
  • קורסים מקוונים למורי מורים ולמדריכים - נפתחו קורסים בנושא הטמעת דגם הלמידה BYOD.
  • מפגשים סינכרוניים למדריכים - הפקה של מפגשים בנושא דגם הלמידה BYOD.
  • מפגשי חשיפה במכללות להוראה בנושא דגם הלמידה BYOD. 
  • פרסום מידע על השירותים המתוקשבים לבתי הספר - כל השירותים לבית הספר המתוקשב מתעדכנים באופן שוטף בענן החינוכי. 
  • ​​סיורים בבתי ספר - במטרה לבצע למידה וחשיבה ליישום מושכל של תהליכי הוראה, למידה והערכה באמצעות אמצעי קצה אישיים לתלמידים מדגם BYOD עורך צוות האגף סיורים בבתי הספר השונים.
  • מפגשים עם מדריכי תקשוב - במסגרת מפגשים עם רכזי תקשוב שעורך צוות האגף דנים בסוגיות שונות בהקשר לתהליך יישום דגם הלמידה BYOD ומקבלים משובים מן הנעשה בשטח.

להרחבה על אודות דגם למידה - BYOD ניתן לעיין באתר ולקבל מידע נרחב בתהליכים שיזם מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע בהובלה של אגף טכנולוגיות מידע על מנת להגביר את יעילות הטמעת דגם הלמידה BYOD.

 
תאריך עדכון: 06/12/2015
 ​
​​​​​​​