יעדי תוכנית התקשוב
לתוכנית התקשוב כמה יעדים עיקריים: 

  1. ​קידום תהליכי הוראה, למידה והערכה המפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המותאמת למאה ה-21 ולתפקודי לומד בדגש על טיפוח לומד עצמאי.

  2. שימוש מושכל בעולמות תוכן – ספרים ותכנים דיגיטליים, כלים וסביבות להוראה, למידה והערכה בסביבות למידה עתירת טכנולוגיה.

  3. יישום פרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות המקדמות למידה שיתופית, למידה עצמית וחקר במרחב הדיגיטלי.   

  4. הטמעת תהליכים וכלים המשמשים לחלופות בהערכה ולהיבחנות בסביבה מתוקשבת  (קורס ללמידה עצמית, MOOC קורס מחליף בגרות, בגרות מתוקשבת, חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית).

  5. הכשרה, פיתוח מקצועי וליווי הדרכתי של המורים לשם יישום מושכל של ההוראה הלמידה וההערכה בסביבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה.

  6. קידום והובלת חדשנות פדגוגית בקרב המורים תוך כדי עידוד שיתוף ידע מקצועי בין המורים.

  7. היערכות למידה מרחוק בשגרה ובחירום.

  8. הטמעת התנהלות בטוחה ברשת.

​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​